Medlemskap

Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnärer som bor eller har sin verksamhet på Lidingö. Inval 2018 sker den 30 oktober utifrån inkomna ansökningar. Sista ansökningsdag är den 23 oktober.

Värdering av ansökningarna sker utifrån fyra kriterier:
– Utbildningsmeriter
– Yrkesmeriter
– Konstnärlig kvalitet
– Personliga förväntningar och aktivt deltagande

Din ansökan skall innehålla en redovisning av dessa.

Som utbildningsmeriter räknas, förutom högskoleutbildning, längre sammanhängande förberedande konstutbildning, t ex vid Gerleborgsskolan eller Nyckelviksskolan.

Som yrkesmeriter räknas utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier etc.

Konstnärlig kvalitet och uttrycksförmåga visas genom 5-10 bifogade bilder av utförda verk. Varje bild kompletteras med uppgift om material, teknik, format och årtal.

Personliga förväntningar och aktivt deltagande skall svara på frågan varför man vill bli medlem och hur man kan bidra i föreningens arbete. Engagemang och aktivt deltagande i planering och genomförande vid föreningens evenemang och utställningar är ett sätt att umgås och utveckla föreningen.

Medlemsavgiften är 400 kronor och betalas till Plusgiro 51 38 37-5.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker elektroniskt genom att fylla i formuläret här. Ansökan skall, förutom begärda kontaktuppgifter, innehålla bilder på din konst. Dina verk ska även lämnas in på Gustafsvägen 13 den 30 oktober kl 15-19:00. Hämtning av verken ska ske 1 november kl 18-20:00

När sker ansökan?

Ansökan kan skickas in digitalt redan nu och inlämning av konsten ska ske 30 oktober (se ovan).

Välkomna nya medlemmar!