Medlemskap

Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnärer som bor eller har sin verksamhet på Lidingö. Inval sker en gång per år, i oktober och annonseras här på hemsidan.

Värdering av ansökningarna sker utifrån fyra kriterier:
– Utbildningsmeriter
– Yrkesmeriter
– Konstnärlig kvalitet
– Personliga förväntningar och aktivt deltagande

Din ansökan skall innehålla en redovisning av dessa.

Som utbildningsmeriter räknas, förutom högskoleutbildning, längre sammanhängande förberedande konstutbildning, t ex vid Gerleborgsskolan eller Nyckelviksskolan.

Som yrkesmeriter räknas utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier etc.

Konstnärlig kvalitet och uttrycksförmåga visas genom 5-10 bifogade bilder av utförda verk. Varje bild kompletteras med uppgift om material, teknik, format och årtal.

Personliga förväntningar och aktivt deltagande skall svara på frågan varför man vill bli medlem och hur man kan bidra i föreningens arbete. Engagemang och aktivt deltagande i planering och genomförande vid föreningens evenemang och utställningar är ett sätt att umgås och utveckla föreningen.

Medlemsavgiften är 400 kronor och betalas till Plusgiro 51 38 37-5.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker elektroniskt genom att fylla i formuläret här. Ansökan skall, förutom begärda kontaktuppgifter, innehålla bilder på din konst. Din ansökan tas emot av en beredningsgrupp som kontaktar dig om vi önskar komplettering.

När sker ansökan?

En gång per år med ansökningsdatum under oktober månad. Ansökningar 2017 skickades in till den 20 oktober 2017 och behandlades genom medlemsomröstning två veckor senare. Motsvarande tider för 2018 kommer att annonseras här och på föreningens Facebooksida.

Välkomna nya medlemmar!