Hon löste bildrebusen och vann presentkort på 4000 kr

Under Konstrundan den 23 – 25 mars kunde man tävla i Lidingökonstnärers bildrebus. För att lösa rebusen behövde man besöka alla Lidingökonstnärerna och hitta detaljer i konstverken.

Vi gratulerar Anna Dehlin-Englund som lämnade in rätt rad och van presentkortet på 4000 kronor.

Den rätta raden var:

D – Annika Repper
R – Bernadette Shillings
C – Catherine Snöbohm
S – Catti Åselius Lidbeck

G – Erik Andersson
J – Elisabeth Menger
A – Jacqueline Igelstedt
Q – Jannike Simonsson
I – Inga Sjödin

K – Ingela Karlsson
E – Ingrid Hallström
M – Kevork Zabounian
B – Liselotte Toresdotter Lindberg
T – Lucien Brongniart

L – Olga K. Smedmark
O – Paula Rindborg
F – Tora Derkert
N – Zete Lundin