Om Föreningen Lidingökonstnärer

Föreningen verkar för att tillvarata medlemmarnas intressen och tillsammans medverka till ett ökat engagemang för konst och kultur i vår stad bl.a. genom en årligt återkommande utställning.

Vi arrangerar utställningar, föredrag och öppnar våra ateljéer för allmänheten i gemensam konstrunda. Genom att samarbeta vill vi synliggöra föreningen och lyfta fram den enskilda konstnären.

Föreningen har idag ett 40-tal aktivt utövande konstnärer som medlemmar och bildades 1956.
Läs om föreningens historia.

Föreningen i Lidingö Stadsarkiv

I Lidingö stadsarkiv förvarar föreningen sitt historiska material. Medlemmarna har möjlighet att besöka arkivet och på plats ta del av all information.

Klicka här för att ladda ned en trycksak som Lidingö stadsarkiv har tagit fram om föreningen utifrån hos dem förvarat material.

Har du frågor om arkivet är du också välkommen att höra av dig till föreningen.

Styrelse

Rolf Hattenbach ordförande
e-post: rolf.hattenbach@gmail.com

Tora Derkert sekreterare
Olga Kreida Smedmark ledamot
Anne-Lie Larsson Ljung ledamot
Lena Lindqvist ledamot
Roman Redz suppleant

Kassa

Skattmästare Karin Jonsson.
tel: 070 952 64 01.
e-post: karin.m.jonsson@telia.com.

Organisationsnummer 813600-1065.

Bankgiro 5734-5126.