Föreningens historia

Föreningen Lidingökonstnärer bildades 1956 av ett 30-tal KRO-anslutna lidingökonstnärer med målet att bredda kulturutbudet på Lidingö genom en årligt återkommande utställning. Till de första medlemmarna i föreningen hörde bl.a. Donald William-Olsson, Sune Skote, Siri Derkert, Stig Blomberg, Randi Fisher, Olle von Scheven och Herta Olivet.

Den första Lidingösalongen ägde rum i Hersby läroverks ljushall 1957. Sedan följde ett antal år med grupp- och temautställningar i olika lokaler. 1975 inbjöds föreningen att inviga det nybyggda stadshusets entréhall med en utställning. Sedan dess har föreningen genomfört ett stort antal utställningar i denna konsthall. 2006 firade föreningen 50-årsjbileum och samtidigt visades den uppmärksammade utställningen som var föreningens 33:e Salong i Konsthallen.

Föreningen har idag ett 40-tal aktivt utövande konstnärer som medlemmar. Målet är att tillvarata medlemmarnas intressen och tillsammans medverka till ett ökat engagemang för konst och kultur i vår stad bl.a. genom en årligt återkommande utställning.