Detta är en lista över konstnärer som varit medlemmar i Föreningen Lidingökonstnärer från starten 1956-1957. Då hette föreningen ”Lidingö KRO-konstnärer”.

I början på 1970-talet ändrades namnet därför att staden krävde en bredare förening, för att kunna stödja den. KRO ville heller inte ha sitt namn knutet till en förening som inte organisatoriskt hörde till dem. Sammanställningen är gjord av Erik Andersson som vid ett besök i Lidingö Stads arkiv hämtat in denna och annan information. Tyvärr är arkivdokumentationen vissa år fragmentarisk eller saknas helt. Perioden 1965-76 saknas, varför man ibland inte kunnat avgöra vilket år en medlem tillkommit eller fallit ifrån om det gällt denna tidsperiod.

Erik har också googlat på alla medlemmar för att kunna fastställa levnadsår. Men det är osäkra uppgifter och vi är bara tacksam om läsaren som finner felaktigheter i listan hör av sig till mig så att den kan rättas. Det kan också saknas personer som varit medlemmar en kortare tid eller endast perioden 1965-70. Några har flyttat och sedan återvänt.

Adressuppgifterna är de som Erik funnit i något dokument som legat till grund för listan men kan naturligtvis ha ändrats flera gånger under tiden.

Lena Pårup
Bildkonstnär och skulptör.
Slutade 2016.

Elisabet Siewert-Miller
Bildkonstnär.
Slutade 2016.

Heinz Decker
Silversmed och bildkonstnär (främst akvarell).
Slutade 2016.

Inger Österholm-Sundgren
Slutade 2016.

Stephen Clark
Bildkonstnär.
Slutade 2016.

Liv Due
Skulptör. Arbeider også med foto, tegning og animasjoner.
Flyttade från Lidingö 2015.

Hasan Erdemir
Bildkonstnär: ägg tempera, ägg olja tempera, akvarell, olja.
Flyttade från Lidingö 2015

Leif Envall
Bildkonstnär.
† 15 december 2014.

Barbro Strömgren
Textil- och bildkonstnär.
† 15 oktober 2014.

Sune Skote
Tecknare, grafiker, målare och skulptör.
† 19 juli 2014.

Jörgen Johansson
Tecknare och målare.
† maj 2014.

Morgan Niklasson
Bildkonstnär.
Slutade 2014.

Caroline Lindberg
Bildkonstnär.
Flyttade från Lidingö 2014.

Kristina Redz
Bildkonstnär. Främst i akryl och olja.
† 30 april 2013.
hemsidan

Göte Bergström
Skulptör.
† 2013.

Sven Möller
Bildkonstnär.
† 2013.

Mårten Glaumann
Bildkonstnär: olja, akryl, blyerts.
Slutade 2013.

Titti Hammarling
Bildkonstnär med oljemåleri som främsta uttrycksform.
Flyttade från Lidingö 2013.

Bo Ljung
Bildkonstnär.
Slutade 2013.

Lotta Lagercrantz
Bildkonsntär och skulptör.
Flyttade från Lidingö 2011.

Wallina
Bildkonstnär.
Flyttade från Lidingö 2010.

Sven Lundqvist
Skulptör och bildhuggare.
† 16 juli 2010

Oddlaug Schöldin
Bildkonstnär.
† 22 februari 2009

Anna Ekvall
Bildkonstnär.
Flyttade från Lidingö 2009.

Mona Sjöström
Bildkonstnär.
Flyttade från Lidingö 2009.