Föreningens Historia

Föreningen Lidingökonstnärer bildades 1956 av ett 30-tal KRO-anslutna lidingökonstnärer med målet att bredda kulturutbudet på Lidingö genom en årligt återkommande utställning. Till de första medlemmarna i föreningen hörde bl.a. Donald William-Olsson, Sune Skote, Siri Derkert, Stig Blomberg, Randi Fisher, Olle von Scheven och Herta Olivet.

Den första Lidingösalongen ägde rum i Hersby läroverks ljushall 1957. Sedan följde ett antal år med grupp- och temautställningar i olika lokaler. 1975 inbjöds föreningen att inviga det nybyggda stadshusets entréhall med en utställning. Sedan dess har föreningen genomfört ett stort antal utställningar i denna konsthall. 2006 firade föreningen 50-årsjbileum och samtidigt visades den uppmärksammade utställningen som var föreningens 33:e Salong i Konsthallen.

Föreningen har idag ett 40-tal aktivt utövande konstnärer som medlemmar. Målet är att tillvarata medlemmarnas intressen och tillsammans medverka till ett ökat engagemang för konst och kultur i vår stad bl.a. genom en årligt återkommande utställning.

Föreningen i Lidingö Stadsarkiv

I Lidingö stadsarkiv förvarar föreningen sitt historiska material. Medlemmarna har möjlighet att besöka arkivet och på plats ta del av all information.

Klicka här för att ladda ned en trycksak som Lidingö stadsarkiv har tagit fram om föreningen utifrån hos dem förvarat material.

Har du frågor om arkivet är du också välkommen att höra av dig till föreningen.