Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnärer som bor, har anknytning till eller har sin verksamhet på Lidingö. Ansökan lämnas som e-post till Föreningens ordförande Rolf Hattenbach (rolf.hattenbach@gmail.com).

Värdering av ansökningarna sker utifrån fyra kriterier:
– Utbildningsmeriter
– Yrkesmeriter
– Konstnärlig kvalitet
– Personliga förväntningar och aktivt deltagande.

Din ansökan skall innehålla en redovisning av dessa.

Som utbildningsmeriter räknas, förutom högskoleutbildning, längre sammanhängande förberedande konstutbildning, t ex vid Gerleborgsskolan eller Nyckelviksskolan.

Som yrkesmeriter räknas utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier etc.

Konstnärlig kvalitet och uttrycksförmåga visas genom 5-10 bifogade bilder av utförda verk. Varje bild kompletteras med uppgift om material, teknik, format och årtal. Dina verk ska även lämnas in för jurybedömning.

Personliga förväntningar och aktivt deltagande skall svara på frågan varför man vill bli medlem och hur man kan bidra i föreningens arbete. Engagemang och aktivt deltagande i planering och genomförande vid föreningens evenemang och utställningar är ett sätt att umgås och utveckla föreningen.

Ansökan om medlemskap lämnas varje år fom 1 september tom 31 oktober.

När ansökan skickats kommer du få en bekräftelse på mail att den är mottagen. Får du ingen bekräftelse inom tre dagar skickar du ett sms till Rolf Hattenbach på 0706871881.

Medlemsavgiften är 400 kronor per åroch betalas till Bankgiro 5734-5126 när du är antagen.