Tidigare medlemmar

Detta är en lista över Föreningens tidigare medlemmar, sammanställd av Erik Andersson. Tyvärr är dokumentationen för vissa år fragmentarisk eller saknas helt. Perioden 1965-76 saknas, darför står det 1956-76 när datum var omöjligt at fastställa.

Märken *1-*16 hänvisar till ytterligare information som finns längre ner.

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?
Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

 

*1 Ansgar Almqvist 1889-1973
Skulptör. Har gjort skulpturen Fiskarflickan som står utanför stadshusets entré. Tillhörde grundarna av föreningen.

*2 Göran Brunius 1911-2005
Målare, tecknare och grafiker. En känd Lidingöprofil och friluftsmålare. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet.

*3 Siri Derkert 1988-1973
Expressionistisk konstnär. Tillhör grundarna av föreningen och är den publikt mest kända lidingökonstnären, bl a för ristningarna i betong i Östermalms tunnelbanestation. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet m fl.

*4 Liv Due f. 1955
Skulptör. Har skapat ett flertal offentliga verk, bl a Åtta stolar i parken vid Lidingö stadshus. Medlem 1984-2014

*5 Björn Erling Evensen 1924-2021
Internationellt erkänd konstnär. Mest känd för sina offentliga skulpturer, t ex Drottningen och hennes skepp vid Jarlaplan (tidigare Stureplan) i Stockholm. Representerad på Moderna muséet. Medlem 1958-97.

*6 Björn Hallström 1916-1981
Bildkonstnär. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet m fl. Medlem 1959-76

*7 Arne Isacsson 1917-2010
Professor, konstnär och författare. Grundare av Gerlesborgsskolan och initiativtagare till Akvarellmuséet i Skärhamn. Representerad på Nationalmuseum m fl.
Medlem 1961-64.

*8 Sven Lundqvist 1918-2012
Skulptör. Skapare av ett flertal offentliga verk på Lidingö och annorstädes, t ex Hästskojare, Människan i centrum m fl. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet m fl. Tillhörde grundarna av föreningen 1957 och var medlem till sin bortgång 2012.

*9 Einar Nerman 1888-1983
Internationellt verksam konstnär. Mest känd som tecknare och skapare av Solstickepojken. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet m fl. Medlem 1961-64

*10 Herta Olivet 1904-1987
Bildkonstnär och konstpedagog. Grundare av Nyckelviksskolan på Lidingö. Tillhörde grundarna av föreningen och var medlem till sin bortgång.

*11 Gunilla Palmstierna-Weiss f.1928
Scenograf och keramiker. Representerad med offentliga verk. Medlem 1984-2003

*12 Kristina Redz 1935-2013
Bildkonstnär. Skapade Lidingö Konstrundan tillsammans med Caroline Lindberg, Elisabeth Megner och Inga Rydén. Hennes liv och konst.

*13 Olle von Schewen 1908-1974
Målare och tecknare. Han studerade för Isaac Grünewald och i Paris och gjorde ett flertal studieresor i Europa efter andra världskriget. Är representerad i Lidingö stads och Stockholms stad samlingar. Han tillhör grundarna av föreningen och var medlem till sin bortgång.

*14 Per Olof Ultvedt 1927-2006
Skulptör, bildkonstnär och filmare. Internationellt känd för en mängd offentliga verk, t ex väggmålningar i T-centralen. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet m fl. Medlem 1965-76 o senare.

*15 Gertrud Wieselgren f. 1929
Bildkonstnär. Har gjort offentliga utsmyckningar och är rikligt representerad i Lidingö stads samlingar. Även representerad på Moderna muséet. Tillhör grundarna av föreningen och var medlem 1957-1997.

*16 Donald William-Olsson 1889-1961
Målare. Han var född i England och hade en gedigen konstnärlig utbildning i början av förra seklet. Han var son till en grosshandlare som grundade Lundsbergsskolan och god vän med Winston Churchill, som också var en hängiven målare. William-Olsson var några år ordförande i KRO och medlem av Statens konstråd. Representerad på Nationalmuseum och Moderna muséet m fl. Han var en av grundarna av föreningen och medlem till sin bortgång.