Medlemskap

Medlemskap kan sökas av aktivt utövande konstnärer som bor eller har sin verksamhet på Lidingö. Inval 2020 sker i oktober.

Värdering av ansökningarna sker utifrån fyra kriterier:
– Utbildningsmeriter
– Yrkesmeriter
– Konstnärlig kvalitet
– Personliga förväntningar och aktivt deltagande

Din ansökan skall innehålla en redovisning av dessa.

Som utbildningsmeriter räknas, förutom högskoleutbildning, längre sammanhängande förberedande konstutbildning, t ex vid Gerleborgsskolan eller Nyckelviksskolan.

Som yrkesmeriter räknas utställningsverksamhet, utsmyckningsuppdrag, konstprojekt, stipendier etc.

Konstnärlig kvalitet och uttrycksförmåga visas genom 5-10 bifogade bilder av utförda verk. Varje bild kompletteras med uppgift om material, teknik, format och årtal.

Personliga förväntningar och aktivt deltagande skall svara på frågan varför man vill bli medlem och hur man kan bidra i föreningens arbete. Engagemang och aktivt deltagande i planering och genomförande vid föreningens evenemang och utställningar är ett sätt att umgås och utveckla föreningen.

Medlemsavgiften är 400 kronor och betalas till Plusgiro 51 38 37-5 när du är antagen.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker elektroniskt genom att fylla i formuläret här. Ansökan skall, förutom begärda kontaktuppgifter, innehålla bilder på din konst. Dina verk ska även lämnas in för jurybedömning.

När sker ansökan?

Ansökan om medlemskap lämnas i år från 1 september tom 31 oktober. 

Välkomna nya medlemmar!

Ansök senast
31 oktober.

Vi ser fram mot bilder strax under eller runt 1 mb per bild och i jpg, png och de andra vanligare filformaten.