Från den 11 november till den 2 december arrangerade vi en samlingsutställning på Galleri fallera.

Utställningen som pågick under tre veckor visade verk av av 26 lidingökonstnärer och galleriet fylls med glaskonst, textil, keramik, akvareller, olja, grafik och foto.

Vi arrangerade även kvällsaktiviteter med musik, föreläsningqr och tilltugg.

Tack för ett bra samarbete Galleri Fallera