Bernadette Schillings och Ingela Karlsson

Lördag 18/11 kl. 10-16
Söndag 19/11 kl. 10-16
Ekholmspark 3
(Från Långängens Gård mot Killingevägen)