Erik Anker

Arbetar i akvarell och blandtekniker. Utbildad i Oslo på Kunst og Håndverkskolen 1961. Efter arkitektstudier också i Atén och Paris, startade han eget arkitektkontor som han drev i 37 år. Parallellt arbetade han även som tecknare och akvarellmålare. 1989 var han med om att starta Nordiska Akvarellsällskapet och några år senare Nordiska Akvarellmuseet, 2001. Erik har vidareutbildat sig i akvarellmåleri hos Arne Isacsson, Laris Strunke, Peter Frie och Anders Wallin.

Erik har hållit ett antal kurser i akvarell, de senaste åren med sin hustru Lena Boije. Han har hållit flera utställningar i Norge, Sverige och Finland, delvis tillsammans med Lena som han delar ateljé med. Medlem av Föreningen Lidingökonstnärer sedan 2008.

Bildkonstnär

Tel: 070 697 31 92
E-post: erianker@gmail.com
Ateljé: Kämpavägen 21, 181 41 Lidingö.

Portfolio