Inga Rydén

Inga är född 1931 och uppvuxen i Motala. Bosatt på Lidingö sedan 1962. Kurser vid Gerlesborgsskolorna, Gotlands Konstskola m.fl. Under åren 2002-2013 studier för professor

Georg Suttner,fd rektor vid Kungliga Konsthögskolan

 Studierna för Georg Suttner har betytt mycket för den konstnärliga utvecklingen mot ett friare måleri.

Ingas måleri kännetecknas av  sökandet efter färgernas egna uttrycksvärden  och dynamik och är förankrat i både en yttre och inre verklighet.

Inga har haft 6 separatutställningar och deltagit i ett stort antal jurybedömda samlingsutställningar, bl.a. i Liljevalchs vårsalong samt Konsthallarna i Edsvik, Staffanstorp, Sigtuna, Orsa, Bengtsfors, Åmål.

Bildkonstnär – arbetar huvudsakligen i olja.

Tel: 073 600 41 51
E-post: ryden.inga@telia.com
Ateljé:

Portfolio