Kévork Zabounian

Bildkonstnär. Kévork är född i Alexandria men bosatt i Sverige sedan 1958. Traditionellt skolad med spår av västeuropeiskt måleri. Karakteristiskt för konstnären är hans speciella formspråk, ett personligt sätt att gestlta det sedda där rytm, ljus och volum integreras till en poetiskt helhet.

Bildkonstnär

Tel: 070 467 62 83
E-post: kevorkzabounian@gmail.com
Ateljé: Larsbergs Brostuga (vid Larsbergs brygga)

Portfolio