Lena Sundbeck-Arnäs

Lena är född 1939. Under 80-talet studerade hon vid Fria Målarskolan i Halmstad och hade dessförinnan varit verksam som författare och skribent.

Lena har haft flera separatutställningar samt deltagit i ett antal samlingsutställningar bl.a. på Hallands Museum. Hon är representerad i kommuner och landsting i västra Sverige. Lena målar helst i acryl, men har även under senare år ägnat sig åt broderi och skulptur. Lena har erhållit stipendium av Halmstad Stad, Föreningen Svenska Konstnärinnor samt Sveriges Författarfond.

Bildkonstnär

Tel: 076 206 60 26
E-post: lena.sundbeck.arnas@gmail.se
Ateljé: Lillåkersvägen 26, 181 59 Lidingö

Portfolio