Marianne Sahlén

Med färg och form i fokus tecknar och målar hon ansikten och abstrakt under vinjetten ”HimmeloHav”. Skaparglädje är ett ledord. Med en kombination av känsla och dynamik vill hon förmedlas en vision.

Hennnes första utställning hade hon som 15-åring i Kristianstad. Under årens lopp har hon haft ett tjugotal separatutställningar och deltagit i lika många samlingsutställningar, varav några jurybedömda.

I yrkeslivet var hon verksam inom försäljning, marknadsföring och projektledning i mäss- och besöksnäringen.

Teknik: Tusch, Kol, Akryl, Olja och Vinyl

BILDKONSTNÄR

Tel: 0708 277 014
E-post: sahlen.support@telia.com
Ateljé: P55, Pyrolavägen 55, Skärsätra.