Olga Kreida Smedmark

Jag arbetar både med akvarell och olja. Jag undersöker många motivkretsar, allt från dansande ballerinor i skira tyllklänningar till lätta blommor och havsmotiv, där vattnets tyngd, färgstyrka och transparens lyser mot betraktaren. Jag älskar att måla porträtt av såväl människors kroppar och ansikten som av djur. Jag försöker att se och förstå de egenskaper som präglar alla levande varelser.

Under uppväxten bodde jag med mina föräldrar i St. Petersburg, där jag snart förstod att jag ville bli konstnär, vilket ledde mig in på Konstakademins femåriga utbildning i grafisk design.

Efter Berlinmurens fall och den mentala befrielsen av Rysslands folk såg ut att lyckas, var hennes framtid som skicklig konstnär utstakad. Men bara fem år senare uppstod kaos i samhället och jag lämnade allt bakom sig, tog min femårige son i handen och flydde till Sverige. Lidingö och Roslagen blev 2008 mina hemtrakter. Här hämtar jag nu, bland många kära vänner och konstnärskollegor, min inspiration och min glädje.

 

I work with both watercolor and oil. I investigate many motifs, everything from dancing ballerinas in sheer tulle dresses to light flowers and sea motifs, where the weight, color strength and transparency of the water shines on the viewer. I love to paint portraits of people’s bodies and faces as well as of animals. I try to see and understand the characteristics that characterize all living beings.

Growing up, I lived with my parents in St. Petersburg, where I soon realized that I wanted to be an artist, which led me to the Academy of Fine Arts’ five-year course in graphic design.

After the fall of the Berlin Wall and the mental liberation of the people of Russia seemed to succeed, her future as a skilled artist was set. But just five years later, chaos arose in society and I left everything behind, took my five-year-old son by the hand and fled to Sweden. Lidingö and Roslagen became my home districts in 2008. Here, among many dear friends and artist colleagues, I get my inspiration and my joy.

Grafisk design, måleri

Tel: 070 889 87 88
E-post: olga@oksmedmark.se
Ateljé: Höjdstigen 5, 181 31 Lidingö