Per Lindqvist

Född 1957 , bor och arbetar på Lidingö och Gotland.

Utbildad på Konstfack, avdelningen för Bild & Miljö 1982-85. Gerlesborgsskolan i Stockholm och Bohuslän 1980-1982.

Representerad på Galleri Jan Wallmark i Stockholm och på Artely.se. Separat utställningar bland andra på Galleri Jan Wallmark och Galleri Ingela
S, båda i Stockholm samt på Galleri Ekdahl i Karlstad. Samlingsutställningar på Liljevalchs Vårsalong, Edsviken Konsthall Höstsalong. Konstmässan i Älvsjö och ”Absolut Swedish II” på Galleri Genesis i Aten 2011. Representerad på Statens Konstråd, Stockholms Stadsmuseum,
Postmuseum, Jämtlands Läns museum, Karolinska Universitetssjukhuset, Sabbatsbergs sjukhus, Region Värmland, Karlstads kommun, Lidingö Kommun, Sollentuna Kommun.
Egen ateljé sedan 2010 i Kräklingbo, Gotland.

Bildkonstnär: Olja

Tel: 070 725 27 00
E-post: per@plq.se
Ateljé: Sagavägen 8 och Kräklingbo, Gotland