Tora Derkert

Tora Derkert född 1948. Stockholmare fram till 2004, därefter Lidingöbo. Lidingö alltid varit närvarande i livet med släkt och vänner här.

Alltid tecknat och målat. Men valt läkaryrket, och först på senare år haft mer tid att utöva konstnärskapet. Använder olika tekniker och uttrycksmedel, spännande att experimentera och hitta nya vägar. Utgår från ögats uppfattning av omvärlden och gör min tolkning av den verklighet ögat fångar.

Gått ett flertal kurser på Gerlesborgs konstskola, samt andra kurser genom åren. Tecknat mycket kroki. Tvåårig bildterapiutbildning. Första utställningen Nationalmuseum ”Unga tecknare” 1967, därefter ett antal samlingsutställningar. Senaste utställningen på Studio L2 hösten 2019. Har min ateljé på Lidingö. Varit medlem i Lidingökonstnärerna sedan 2017.

Bildkonstnär

Tel: 070 883 17 36
E-post: tora@derkert.com
Ateljé: Bredablicksvägen 5A, 181 42 Lidingö

Portfolio