Torun Bjurman

Bildkonstnär. Uppväxt på Lidingö och bor sedan sex år tillbaka återigen på ön.

Torun har tecknat och målat i hela sitt liv och gått diverse kurser och utbildningar sedan början av 1990-talet. Hon blandar material och tekniker, som akryl, olja, vinyl, tusch och krita.

I måleriet träder människan och naturen fram i kontrast till linjer och ytor. Kombinationen av geometriska och naturliga former skapar rum i flera dimensioner.

Torun har haft flera separatutställningar och deltagit i ett antal jurybedömda samlingsutställningar. Hon är medlem i KRO (Konstnärernas riksorganisation), Såstagruppen och Föreningen Lidingökonstnärer.

Bildkonstnär

Tel: 073 545 90 83
E-post: torun.bjurman@gmail.com
Ateljé: Krokusvägen 3 Lidingö / Stora Nygatan 5 Skillinge

Portfolio