Christina Rosenkvist

Bildkonstnär och skulptör

Tel: 070 310 98 20
E-post: crearos67@gmail.com
Ateljé: Larsbergsvägen 22, 181 39 Lidingö

Portfolio