08/09 – 03/10 2022

Lidingö Art Fair 2022

Lidingö Centrum

Lidingökonstnärer har erbjudits att visa sin konst i samband med renovering av Lidingö Centrum.

LIDINGÖ CENTRUM BJUDER IN:
Konst har förmågan att väcka nya tankar och ge oss nya perspektiv. Och visst ligger något i det. Genom konsten kan en gemmensam förståelse skapas, den väcker något i oss. Ibland tydligt, ibland subtilt. Vi på Lidingö Centrum låter konsten ta plats här så att flera kan uppleva den. Därför skapar vi i samarbete med Lidingökonstnärerna en konstupplevelse som vi kallar för LIDINGÖ ART FAIR 2022. Här får du möta era lokala konstnärer och deras verk. Kanske uppstår ett intressant samtal, ett nytt perspektiv – nya tankar. Eller så får du ett ordlös paus mitt i steget.
Välkommen hit!